Általános Szerződési Feltételek („ÁSZF”)

2017. március

1. Szerződéses partnerek, alkalmazandó jog, és az ÁSZF alkalmazási területei

Az Ön szerződéses partnere:

EDITIONS ATLAS SA

Route des Dragons 7

CH – 1033 Cheseaux-sur-Lausanne Svájc

Ügyvezető igazgató: Niklas Wihlborg

Cégbíróság: Lausanne

Cégjegyzékszám: CHE-105.945.026


Telefonos ügyfélszolgálat: (06)-(1)/999-62-48 (hétfő-csütörtok: 9:00 – 17:00) 

E-mail: ugyfelszolgalat@editionsatlas.ch

ügyfélszolgálat működtetője : Editions Atlas S.A. Budapest Pf. 308 1476

Az Editions Atlas SA örömmel üdvözli Önt a weboldalán. A weboldalt, valamint a weboldalon keresztül megvalósított termékvásárlás révén létrejött kereskedelmi kapcsolatokat, a kizárólag Magyarországon történt megrendelés és kiszállítás esetében, a magyar jog szabályozza.

Ezek az Általános Szállítási Feltételek érvényesek minden olyan jelenlegi vagy jövőbeni kereskedelmi kapcsolatra, amely az Editions Atlas SA és egy, a 18. életévét betöltött, jogilag cselekvőképes és Magyarországi lakóhellyel rendelkező természetes személy között, az Editions Atlas SA márkájú termékek megrendelését követően jött létre. Az Editions Atlasnak mindenkor jogában áll az ÁSZF egy részét vagy teljes egészét kiegészíteni, módosítani vagy törölni. A hiteles ÁSZF a megrendeléskor érvényben lévő ÁSZF, mely a www.editionsatlas.hu oldalán elérhető. 

Editions Atlas SA a svájci Editions Atlas SA bejegyzett védjegye, székhelye Cheseaux-sur-Lausanne. Minden jog ezekkel a védjegyekkel fenntartva.   

A www.editionsatlas.hu weboldalra  és az üzleti kapcsolatokra, melyek az ezen weboldalon történő vásárlásból erednek, a magyar jog érvényes.

Ajánlatunk háztartásonként és kollekciónként egyetlen megrendelésre érvényes. 

Önnek természetesen lehetősége van törvényes áruvisszaküldési és elállás jogával élni és az árut indoklás nélkül visszaküldeni az áru kézhezvételét követő 14 napon belül (ÁSZF 10. pont). 

Email: ugyfelszolgalat@editionsatlas.ch 

Telefon: (06)-(1)/888-62-88 (hétfő-csütörtok: 9:00 – 17:00)

Postacím: Editions Atlas S.A. Budapest Pf. 308 1476

2. A megrendelés folyamata, szerződéskötés és igazoló okmány

Minden megrendelés jóváhagyása előtt Önnek lehetősége lesz a megrendelés tartalmának, valamint az Ön által megadott adatok összességének ellenőrzésére és esetleges javítására. Megrendelését csak az Ön által végrehajtott kétszeres megerősítést (kattintást) követően vesszük figyelembe, ez azt jelenti, hogy rá kell kattintani a „Megerősítem rendelésemet” gombra. 

Egy e-mailt fog kapni az e-mail címére, mely megrendelésének rögzítését, és annak visszaigazolását tartalmazza. Ha az Ön e-mail címe érvénytelen, megrendelését nem tudjuk figyelembe venni. 

A www.editionsatlas.hu oldalon kínált termékek addig kaphatók, míg az ajánlat online elérhető, és amíg az áruból a készlet tart. Amennyiben kifogyott a készlet, az Editions ATLAS SA vállalja, hogy értesíti erről Önt a lehető leghamarabb postai úton, e-mailben vagy telefonon. 

3. A termékek alapvető jellemzői

A kínált termékek részletes leírása megtalálható nyomtatott dokumentációnkban és a weboldalunkon. A fényképek az egyes termékekről átfogó képeket mutatnak be. Az információs technológia, különösen a képernyők felbontása miatt a színekben előfordulhatnak eltérések. 

 

4. Árak 

A feltüntetett árak magyar forintban értendők, és az ÁFÁ-t tartalmazzák és a megrendelés napjára érvényesek. Az esetleges postai díjszabás az adott termék egyedi feltételeiben kerül megállapításra. Az Editions Atlas SA fenntartja magának az árváltoztatás jogát.

 

5. Fizetés

Amennyiben az ajánlatban másképp nem szerepel, Ön csak a csomag kézhezvétele után fizet a csomagban mellékelt postai készpénzátutalási megbízással. Vásárlás számla ellenében – minden szállítmányában mellékelünk az adott szállítmányra vonatkozó számlát, melyhez csatolunk egy készpénzátutlási megbízást. Ez tartalmazza az összes megrendelt termék árát. Logisztikai okokból kifolyólag egy szállítmány érkezhet több csomagban is. Önnek 30 nap áll a rendelkezésére a számla kiegyenlítésére. 

 

6. Tulajdonjog fenntartása

Az áruk teljes kifizetéséig a mi tulajdonunkban maradnak. 

 

7. Kiszállítás és határidők

A termékek kiszállítása kizárólag postai úton történik. Az első kiszállítás alkalmával, egyedülálló ajánlataink iránti európai szintű nagy kereslet miatt, a szállítási határidő elérheti a rendelés átvételét követő 4-6 hetet is. Előre is köszönjük a megértésüket. 

A kiszállítási cím az Ön által a megrendeléskor megadott cím. Hibás vagy hiányos cím, különosen hibás e-mail cím esetén nem tudjuk megrendelését figyelembe venni és kiszállítani a csomagját. Nem vagyunk kötelesek összes termékünket minden országban értékesíteni. Kizárólag a www.editionsatlas.hu oldalon szereplő termékeket értékesítjük Magyarország területén

 

8. Gyűjtemény lemondása

Ön bármikor leállíthatja a további csomagküldést e-mailben, levélben vagy telefonon. Önnek nincs minimális átvételi kötelezettsége. 

 

9. Elállási jog 

Tájékoztatjuk, hogy az áru átvételét követő 14 napon belül indoklás nélkül elállhat az adott termékre vonatkozó szerződéstől. Ha Ön elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre:

Editions Atlas SA

Budapest

Pf. 308

1476

e-mail ugyfelszolgalat@editionsatlas.ch

vagy az itt elérhető visszamondási formanyomtatványt használva. Ön határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát. Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk.

Az elállási jog gyakorlására szolgáló határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi. Tájékoztatjuk, hogy a visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

Elállás esetén Ön köteles számunkra a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni Budapest Pf. 308,1476 címre, vagy átadni a Editions Atlas S.A. Budapest Pf 308. 1476. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket. A termék visszaküldésének közvetlen költségét ebben az esetben Ön viseli.

 

10. Garancia jog és az áruk visszaküldése

A garanciavállalás megfelel a törvényi rendelkezéseknek. 

Ön természetesen érvényesítheti a 14 napos visszaküldéshez való törvényes jogát, és indoklás nélkül visszaküldheti az árukat e határidőn belül. (ÁSZF 9. pont) 

Kérjük, azonnal vizsgálja meg az áruk minőségét és mennyiségét a kiszállításkor. Amennyiben egy árucikken hibát észlel, jogában áll a törvényes határidőn belül kicserélni azt, ezért díjat nem számítunk fel. 

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a termékek nem megfelelő használata vagy sérült csomagolás esetén nem tudjuk az áru cseréjét végrehajtani. 

Kérjük, az árut az alábbi címre küldjék vissza: 

Editions Atlas SA 

Budapest Pf. 308 

1476 

11. Adatvédelem

Személyes adatait megrendelésének kezelésére használjuk, valamint arra, hogy értesítsük Önt társaságunk újdonságairól és ajánlatairól. Megrendeléseinek a weboldalon keresztüli vagy egyéb úton történő leadásakor  amennyiben Ön a   beleegyezését adta, abban az esetben önkéntesen, kifejezetten, a megfelelő tájékoztatás birtokában visszavonásig hozzájárul az Edition Atlas SA vagy megbízottja (Editions Atlas S.A. Budapest Pf. 308 1476, ) által történő reklámcélú megkeresésekhez, így különösen ahhoz, hogy a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény rendelkezéseinek megfelelően az Ön részére ingyenes reklámküldeményeket küldjön.

Ezek lehetnek az Edition Atlas SA reklámküldeményei, más reklámküldeményei, akciós ajánlatai, programajánlatai stb. Ön kijelenti, hogy a jelen nyilatkozatban megadott személyes adatait önkéntesen adta át az Edition Atlas SA számára, és visszavonásig hozzájárul ahhoz, hogy azokat a társaság saját reklám-marketing tevékenysége céljából kezelje, azt reklámcélú adatnyilvántartásában szerepeltesse továbbá, hogy az Edition Atlas SA reklám-marketing tevékenysége keretében személyes adatait a reklámküldemények elkészítése és postázása érdekében a vele együttműködő partnere részére átadja. Az ily módon átadott adatokkal az átvevő egyébként nem rendelkezhet. Elismeri, hogy a kiadványban feltüntetett adatkezeléssel (tiltás, törlés) kapcsolatos tájékoztatást tudomásul vette és megismerte.

Tudomással bír arról, hogy adatkezelési hozzájárulását bármikor jogosult visszavonni. Tudomásul veszi, hogy azonosításához szükséges adatai megadása mellett bármikor jogosult ingyenesen, korlátozás és indoklás nélkül jelezni, ha a továbbiakban nem kíván az Edition Atlas SA-tól címzett reklámküldeményeket kapni. Tájékoztatást kapott arról is, hogy a hozzájárulásának visszavonása esetén adatait az Edition Atlas SA a reklámcélú adatkezelési nyilvántartásából haladéktalanul törli. Amennyiben az adatai további direktmarketing célú felhasználását meg kívánja tiltani, ezt bármikor megteheti az Edition Atlas SA www.editionsatlas.hu
oldalán vagy postai levélben. Az Ügyfél a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően tiltakozhat személyes adatainak egyéb kezelése ellen is. Tudomásul veszi, hogy a reklámküldemények lemondását az Edition Atlas SA – technikai okok miatt körülbelül 30 nap – átfutási idővel tudja biztosítani.

Az Ön hozzájárulása esetén a Társaság az Ön személyes adatait (név, lakcím, e-mail cím, telefonszám) a vele szerződéses kapcsolatban álló adat – és követeléskezelője, az Alektum Kft. (székhely: 2161 Csomád, Szent István utca 50. ; cégjegyzékszám: 13 09 186444, adatvédelmi nyilvántartási szám: NAIH-107920) részére továbbítja, aki a követelés-behajtási tevékenység körében jogosult használni, valamint kezelni az Ön személyes adatait arra az esetre, ha elmulasztaná a rendelt termék árát megfizetni, és aki jogosult az Ön személyes adatait a saját üzleti céljából, azaz a behajtási díjának beszedése érdekében is kezelni.

 

12. Felelősség

Annak ellenére, hogy mindent megtettünk weboldalunk, a www.editionsatlas.hu gondos létrehozása és frissítése érdekében, nem zárhatjuk ki teljességgel a hibák, pontatlanságok vagy kihagyások lehetőségét; emellett előfordulhat, hogy probléma lép fel az internetes oldalakhoz történő kapcsolódás folyamán, vagy megszakadhat a kapcsolat. Az esetleges közvetlen vagy közvetett károkért semmilyen felelősséget nem vállalunk. 

A www.editionsatlas.hu weboldalunkon találhatók más oldalakra való hivatkozások, linkek formájában. Kijelentjük, hogy ezeknek a linkeknek a megjelenésére, illetve a hivatkozott oldalak tartalmára nem rendelkezünk befolyással. A tartalomért az adott weboldal szolgáltatója vagy üzemeltetője a felelős. A hivatkozott oldalak tartalmát a hivatkozások kiépítésekor ellenőriztük, hogy meggyőződjünk róla, hogy nem jogsértő a tartalma, és a hivatkozások létrehozásakor nem volt az oldalakon törvénytelen tartalom. 

Nem tartjuk azonban ésszerűnek, hogy folyamatos jelleggel ellenőrizzük a weboldalunkon található hivatkozásokat, hacsak nem merül fel konkrét gyanú a jogsértésre. Amennyiben bármilyen jogsértés a tudomásunkra jut, haladéktalanul töröljük az adott hivatkozást. Egyik fél sem felelős az önhibáján kívüli okokból származó (vis maior) kötelességmulasztásért vagy kötelességének késedelmes teljesítéséért, kivételt képez ez alól a fizetési kötelezettség. A vis maior események közé tartoznak többek között a konfliktusok, a zavargások, a felkelések, az internetbiztonság súlyos zavarai, a műszaki hibák, a sztrájkok, a weboldalalak szerveréhez való engedély nélküli hozzáférés és/vagy behatolás, bármilyen típusú sztrájk és az informatikai vagy telefonos vonalakban fellépő hibák. 

 

13. Szellemi tulajdonjog és a kapcsolódó jogok 

A weboldal, annak különböző elemei, és különösen azok különféle tartalmai (fényképek, szövegek, bemutatók, márkák, logók, motívumok, modellek stb.), valamint a hozzájuk tartozó szoftverek a szellemi tulajdonjog és a kapcsolódó jogok védelme alatt állnak, melyek e jogok tulajdonosa részére vannak fenntartva. 

Ebből következőden, ezen elemek részének vagy egészének felhasználása, sokszorosítása, bemutatása vagy terjesztése szigorúan tilos. Nem tartozik e tilalom alá a vevő által készített, a tartalom módosítása és változtatása nélküli másolat kizárólag magáncélú felhasználásra. 

 

14. Környezetvédelem

Felhívjuk figyelmét, hogy az elektromos és elektronikus berendezések hulladékait nem szabad szelektálatlan háztartási hulladékként megsemmisíteni, mivel ezek a berendezések veszélyes anyagokat tartalmazhatnak, melyek hatást gyakorolhatnak a környezetre és az emberi egészségre. Tájékoztatásul: hatósági szabályozás szabja meg az elektromos és elektronikus berendezések ártalmatlanításának módját.

 

15. Panasz és elérhetőség

Panasz esetén, kérjük, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz:

EDITIONS ATLAS SA

Editions Atlas S.A. Budapest Pf 308, 1476

Telefonos ügyfélszolgálat: (06)-(1)/888-62-88 (hétfő-csütörtok: 9:00 – 17:00)

E-mail: ugyfelszolgalat@editionsatlas.ch

 

16. Alkalmazandó jog és joghatóság

Minden olyan rendelés esetében, mely a www.editionsatlas.hu weboldalon keresztül történt a magyar jog alkalmazandó.

Jogvita esetén a magyar bíróságok az illetékesek.

Editions ATLAS SA

Internetes tárhelyszolgáltató:

CARDIWEB

14, rue Auber

75009 Párizs

Az Ön kosara

Termék

mennyiség

ár

eltáv.

Összesen szállítási költség nélkül

szállítási költség

Összesen